Tel: : +48 601 743 673, gabinet fizjoterapii, masaż

Fizykoterapia

  Home / Oferta / Fizykoterapia

Fizykoterapia

 • Laser

  W ostatnich latach fizykoterapia szeroko wykorzystuje promieniowanie laserowe, to po prostu fala elektromagnetyczna.

  Wpływ na organizm

  • działa przeciwzapalnie
  • przeciwbólowo
  • przyspiesza gojenie ran
  • poprawia ukrwienie tkanek

  Wskazania

  • ortopedyczne: urazy sportowe, stłuczenia tkanek, zwichnięcia, skręcenia, złamania kości i stawów, ostrogi  piętowe, zespół cieśni nadgarstka

  ⋅ chirurgiczne: przyspiesza gojenie się ran, owrzodzeń, również stopy cukrzycowej

  • neurologiczne: zmiany zwyrodnieniowe stawów i stawów kręgosłupa, rwa kulszowa, kręcz szyi, łokieć tenisisty, golfisty

  ⋅ reumatologiczne

  Przeciwwskazania

      ciąża
      • epilepsja
      choroba wieńcowa w fazie ostrej
      • nowotwory

  Galwanizacja

  To zabieg, w którym wykorzystuje się prąd stały tzw. galwaniczny.

  Uwagi ogólne

  • czas zabiegu: 10-30 minut
  • podkłady z gazy ok 2 cm grube, zwilżone wodą
  • w stanie podostrym choroby stosuje się dawki słabsze, w przewlekłym – silniejsze

  Działanie 

  • rozszerzenie naczyń krwionośnych w wyniku bezpośredniego i pobudzającego oddziaływania prądem na naczynia
  • pod katodą wzrasta pobudliwość mięśni i nerwów, a pod anodą maleje
  • działa przeciwbólowo /anoda/

  Wskazania 

  • leczenie nerwobóli
  • przewlekłe zapalenia nerwów, splotów i korzeni nerwowych
  • zespołów bólowych w przebiegu ZSK i choroby dyskowej
  • zaburzenia krążenia obwodowego
  • utrudniony zrost po złamaniach kości
  • porażenie wiotkie

  Przeciwwskazania

   • ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich
   • wypryski
   • ciepłota ciała podwyższona
   • porażenia spastyczne

  Prąd Diadynamiczny (DD)

  Zwany również w fizykoterapii prądem Bernarda.

  Efekty

  • działanie przeciwbólowe – wyraża się podwyższeniem progu odczuwania bólu
  • powstawanie w tkankach substancji histaminopodobnych – mających właściwości rozszerzania naczyń krwionośnych
  • wzmożenie aktywności naczynioworuchowej
  • polepsza ukrwienie tkanek
  • w zależności od zastosowanego prądu, powoduje wzmożenie lub obniżenie napięcia mięśni

  Przeciwwskazania

  • ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich, wypryski
  • podwyższona temperatura ciała
  • nie stosuje się na okolicę serca

  Jonoforeza

  Zabieg elektroleczniczy, polegający na wprowadzeniu do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo. Ustalono, że jony wprowadzone do skóry drogą jontoforezy gromadzą się w niej na granicy naskórka i skóry właściwej, w pobliżu powierzchownej sieci naczyń krwionośnych, skąd zostają odprowadzane z prądem krwi w głąb ustroju.

  Wskazania 

  • jonoforeza jodu: blizny przykurcze bliznowate
  • wapnia: stany zapalne gałki ocznej, obwodowe zaburzenia naczynioruchowe, zespół Sudecka, utrudniony zrost kości
  • cynku: trudno gojące się owrzodzenia, drożdżyca paznokci
  • nowokainy lub ksylokainy: nerwobóle, zespół rwy kulszowej, bóle głowy, zaburzenia wymowy, dychawica oskrzelowa
  • histaminy: samorodna sinica kończyn, odmroziny, zespół bólowy rwy kulszowej, przewlekłe stany zapalne stawów i zapalenia okołostawowe, owrzodzenie troficzne
  • adrenaliny: stany zapalne gałki ocznej, wspólnie z ksylokainą lub nowokainą w leczeniu stanów bólowych
  • antybiotyków: bakteryjne stany zapalne skóry i tkanek miękkich
  • inne: zaburzenia w ukrwieniu nerwu wzrokowego i siatkówki, zaburzenia krążenia obwodowego, itp.

  Przeciwwskazania nie odbiegają w zasadzie od przeciwwskazań do stosowania innych zabiegów elektroleczniczych.

  Elektrostymulacja

  Jest zabiegiem elektroleczniczym, w którym wykorzystuje się prąd impulsowy. Najczęściej wykonuje się elektrostymulację nerwów i mięśni.
  Są dwie metody elektrostymulacji :
  1. jednobiegunowa: tutaj nerw lub mięsień pobudza się elektrodą czynną, której wymiary są znacznie mniejsze od elektrody biernej – elektrodę czynną przykłada się do skóry w miejscu odpowiadającym tzw. punktowi motorycznemu (punkt, w którym nerw wnika bezpośrednio do mięśnia).
  2. dwubiegunowa: ułożenie na skórze dwóch małych, równej wielkości elektrod w pobliżu przyczepów mięśnia. Tę metodę stosuje się przy elektrostymulacji mięśni odnerwionych (w takim przypadku punkty motoryczne nie istnieją, bo uszkodzone włókna nerwu straciły zdolność przewodzenia impulsów).

  Prądy Interferencyjne /prądy Nemeca/

  Działanie

  • dynamiczne pole interferencyjne skutecznie zapobiega zjawisku przystosowywania się tkanek do działania prądów
  • silny efekt przciwbólowy
  • wywołuje skurcze mięśni szkieletowych oraz gładkich
  • rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększenie ukrwienia, poprawienie odżywienia i zwiększenie przemiany materii tkanek
  • usuwa obrzęki pourazowe i alergiczne
  • działa na autonomiczny układ nerwowy, zmniejsza napięcie nerwów współczulnych
  • wpływa na funkcję kory nadnerczy

  Wskazania

  • stłuczenia tkanek miękkich, wykręcenia stawów
  • choroby zwyrodnieniowe stawów i stawów kręgosłupa
  • rwa kulszowa, ramienna, nerwobóle międzyżebrowe
  • miażdżyca zwężająca tętnic
  • choroby: Buergera, Raynauda, Sudecka, przykurcz Volkmanna
  • nawykowe zaparcia stolca
  • nietrzymanie bądź zatrzymanie moczu
  • ostrogi piętowe
  • w odmrożeniach

  Przeciwwskazania

  • nie stosować na okolicę serca
  • gorączka
  • ropne stany zapalne skóry, tkanek miękkich, wypryski

  Ultradźwięki

  Ultradźwiękami nazywa się drgania mechaniczne o częstotliwości wyższej od granicy słyszalności ucha ludzkiego, w celach leczniczych stosuje się częstotliwości od 800 – 3000 kHz.

  Wpływ na organizm

  • mikromasaż – działanie mechaniczne, spowodowane wahaniem ciśnień w przebiegu fali ultradźwiękowej
  • działanie cieplne jest największe w pobliżu powierzchni granicznych czyli np. między kością a tkankami miękkimi
  • zmiana pH komórek w kierunku zasadowym
  • pobudza metabolizm komórkowy
  • wpływ na enzymy ustrojowe

  Efekty to m.in. 

  • działanie przeciwbólowe
  • zmniejszenie napięcia mięśni
  • rozszerzenie naczyń krwionośnych
  • hamowanie układu współczulnego
  • spowalnianie procesów zapalnych
  • wyzwalanie substancji histaminopodobnych w ilościach aktywnych biologicznie

  Przeciwwskazania

  • nowotwory i stany po ich operacyjnym usunięciu
  • czynny proces gruźlicy
  • podniesiona temperatura ciała
  • niewydolność krążenia
  • stan ogólny ciężki
  • ciąża
  • choroby nerek i dróg moczowych
  • znamiona skórne
  • w trakcie lub po przebytej terapii rentgenowskiej

  Magnetoterapia

  Pole magnetyczne sprawia, że jony znajdujące się w komórkach ciała ulegają przemieszczeniom, powodując hiperpolaryzację błony komórkowej wzmagając przemianę materii podczas zachodzących procesów energetycznych. Wzmaga to wykorzystanie tlenu przez komórkę – poprawione ukrwienie w komórce poprzez działanie pola magnetycznego wywołuje podwyższenie ciśnienia potencjału tlenu.

  Zalety w stosunku do elektroterapii

  • pole magnetyczne przenika przez wszystkie części ciała ludzkiego równomiernie
  • zabiegi mogą być robione przez gips, ubranie, bandaże itp.
  • metal nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu
  • szeroki zakres wskazań, od tkanki kostnej aż do tkanki łącznej
  • magnetoterapia jest metodą nietermiczną
  • nie są znane żadne skutki uboczne

  Magnetoterapia ma zastosowanie w schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych, chorobach układu krążenia, a w praktyce stwierdzono, że stosowanie pola magnetycznego powoduje uśmierzenie bólu, zapobiega stanom zapalnym i rozluźnia napięte mięśnie.

  Najlepsze efekty osiągnięto w

  • opóźnionym leczeniu złamania kości
  • zespole Sudeck’a
  • kontuzjach – zwichnięciach, skręceniach, uszkodzeniach więzadeł, urazach ścięgien
  • neuralgiach, nerwobólach,  po operacjach na nerwach obwodowych i splotach
  • zaburzeniach w krwiobiegu arteryjnym o charakterze obwodowym

  Przeciwwskazania

  • ciężkie choroby naczyniowe
  • choroba wieńcowa
  • ciąża
  • zespoły symptomów przedzawałowych
  • krwotoki jelitowe
  • u chorych z rozrusznikiem serca
  • grzybice
  • choroby nowotworowe

  Tens

  Elektrostymulacja TENS jest sprawdzoną klinicznie, nieinwazyjną, niefarmakologiczną skuteczną terapią przeciwbólową w fizykoterapii. Znajduje szerokie zastosowanie w uśmierzaniu zarówno bólu przewlekłego i ostrego.

  Podstawowe zalety stymulacji przeciwbólowej tens

  • skrócenie okresu rehabilitacji i ograniczenie komplikacji po urazach
  • znaczne ograniczenie ilości przyjmowanych leków i związanych z nimi działaniami ubocznymi
  • skrócenie czasu powrotu do zdrowia po długotrwałym unieruchomieniu po urazach i operacjach

  Przeciwwskazania

  • ciąża
  • osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca
  • uszkodzenia mięśnia sercowego i arytmia
  • w zespołach symptomów przedzawałowych
  • i inne nie odbiegające od przeciwwskazań do stosowania zabiegów elektroleczniczych

  Sollux

  Niewidzialne promieniowanie podczerwone o zakresie 770 – 1500 nm widma elektromagnetycznego. Wnika w głąb ciała na ok. 20 mm.

  Działanie miejscowe

  • rozszerzenie naczyń włosowatych skóry zwiększającym przepływ przez tkanki krwi tętniczej
  • zmniejszenie napięcia mięśni
  • podwyższenie progu odczuwania bólu (działanie przeciwbólowe)
  • wzmożenie przemiany materii
  • pobudzenie receptorów cieplnych skóry, a w następstwie tego, do wpływu odruchowego na narządy głębiej położone

  I ogólne…

  • podwyższa ciepłotę ciała
  • wzmaga wydzielanie potu
  • krew przyspiesza przyspiesza (częstotliwość skurczów serca wzrasta o ok. 20 uderzeń na każdy stopień wzrostu temperatury ciała)
  • obniża ciśnienia krwi
  • oddech przyspiesza
  • w nerkach wzmożenie procesów filtracyjnych
  • obniża ogólną pobudliwość nerkową

  Wskazania

  • przewlekłe i podostre stany zapalne, w których możliwe jest miejscowe stosowanie ciepła
  • zapalenia stawów oraz zapalenia okołostawowe
  • nerwobóle i zespoły bólowe
  • stany po przebytym zapaleniu skóry i tkanek miękkich pochodzenia bakteryjnego
  • jako zabieg wstępny przed masażem lub jontoforezą

  Przeciwwskazania

  • niewydolność krążenia
  • czynna gruźlica płuc
  • skłonności do krwawień
  • zaburzenia w ukrwieniu obwodowych części kończyn
  • gorączka
  • ostre stany zapalne skóry i tkanek miękkich
  • w stanach wyniszczenia

  Tagi: fizykoterapia Poznań, gabinet fizykoterapii Poznań, laser, tens, ultradźwięki, magnetoterapia