Tel: : +48 601 743 673, gabinet fizjoterapii, masaże Poznań

Ulgi i odliczenia

    Home / Oferta / Ulgi i odliczenia

Ulgi i odliczenia

 

Ulga Rehabilitacyjna

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Poniżej do pobrania dokument informacyjny opracowany przez Ministerstwo Finansów:

ulga

 

Zwrot kosztów z polisy ubezpieczeniowej

Po doznanym urazie np. wskutek wypadku komunikacyjnego, gdzie byliśmy stroną poszkodowaną ( a nie sprawcą ) mamy prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy, pokrywającego nasze koszty konsultacji lekarskich, leczenia i rehabilitacji, nawet gdy były dokonywane w gabinetach prywatnych.
Podstawą do roszczenia jest posiadanie protokołu sporządzonego przez policję, straż miejską lub lekarza udzielającego nam pomocy.
Zasada odszkodowań dotyczy również urazów, których doznaliśmy na terenie posesji, instytucji itd., których właściciele są zobowiązani do takiego ich utrzymania, aby zapewnić bezpieczne z nich korzystanie.