Tel: : +48 601 743 673, gabinet fizjoterapii, masaż

Ulgi i odliczenia

  Home / Oferta / Ulgi i odliczenia

Ulgi i odliczenia

 • Ulga Rehabilitacyjna

  Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają Cię do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Poniżej do pobrania aktualny dokument informacyjny za rok 2021, opracowany przez Ministerstwo Finansów:

  Zwrot kosztów z polisy ubezpieczeniowej

  Po doznanym urazie np. wskutek wypadku komunikacyjnego, gdzie byliśmy stroną poszkodowaną (a nie sprawcą), mamy prawo do odszkodowania z polisy OC sprawcy.

  Pokrywa ona nasze koszty poniesione na konsultacje lekarskie, leczenie i rehabilitację, nawet gdy były dokonywane w gabinetach prywatnych.
  Podstawą do roszczenia jest posiadanie protokołu sporządzonego przez policję, straż miejską lub lekarza udzielającego nam pomocy.
  Zasada odszkodowań dotyczy również urazów, których doznaliśmy na terenie posesji, instytucji itd. Właściciele ich są bowiem zobowiązani do takiego ich utrzymania, aby zapewnić bezpieczne z nich korzystanie.